Ukraińskie ultimatum: „Pozwolimy wam pochować ofiary OUN-UPA, jeśli odbudujecie pomnik na grobie morderców , członków OUN-UPA

https://www.facebook.com/StowarzyszenieUOZUN/posts/2599483090375122?notif_id=1585295692612871&notif_t=page_post_reaction

UKRAIŃSKIE ULTIMATUM – POZWOLIMY WAM POCHOWAĆ OFIARY OUN-UPA, JEŚLI ODBUDUJECIE POMNIK NA GROBIE MORDERCÓW, CZŁONKÓW OUN-UPA. Są też elementy SZANTAŻU – na Ukrainie GROBY OFIAR OUN-UPA nie będą chronione… To maksymalnie skrócona nasza (SUOZUN) interpretacja wypowiedzi szefa ukraińskiego IPN. Została niedawno opublikowana przez ukraiński tygodnik w Polsce „Nasze Słowo”, dotychczas nie ma żadnej oficjalnej reakcji ze strony polskiej.
W ten sposób pomnik na grobie wojaków UPA, członków OUN i bojówkarzy SB OUN na górze Monastyr w Werchracie (ponieważ to miejsce zostało wybrane przez Antona Drobowycza), stanie się miejscem historycznego starcia dwóch koncepcji cywilizacyjnych. Starcia idei upamiętniania ofiar z „ideą” upamiętniania zbrodniarzy. Starcia prawdy z kłamstwem.
POMNIK Z BŁĘDAMI CZY POMNIK KŁAMSTWA?
Na stronie internetowej SUOZUN zostały opublikowane dowody niezgodności z prawdą napisów na płycie pomnikowej na grobie na górze Monastyr:
1/ Błędne nazwiska;
2/ Błędna ilość pochowanych tam osób;
3/ Błędne daty śmierci niektórych osób;
4/ Błędy w określeniu sprawców śmierci niektórych osób;
5/ Zasadniczy błąd – określenie morderców kobiet i dzieci mianem bojowników o wolność Ukrainy.
Więcej informacji:
http://suozun.org/…/i_tajemnice-pomnikow-oun-upa-na-gorze-…/
http://suozun.org/…/i_jak-oun-uczynila-z-petra-chomyna-lud…/
http://suozun.org/…/n_ludobojstwo-oun-upa-pod-wsia-zatyle-…/
NIE WALCZY O WOLNOŚĆ TEN, KTO ZABIJA KOBIETY I DZIECI
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN) w trosce o dobre imię państwa ukraińskiego i narodu ukraińskiego będzie zabiegać o naprawienie wyżej wymienionych błędów. Byłoby niewybaczalną pomyłką stwarzanie wrażenia, że walka o wolność Ukrainy polegała na mordowaniu dzieci i kobiet, w tym także narodowości ukraińskiej. Państwo polskie mieniące się przyjacielem i sojusznikiem Ukrainy nie powinno przyłożyć do tego ręki, nie powinno finansować takich działań. Przeciwnie, powinno w imię przyjaźni, jak przyjaciel przyjacielowi, wskazać błędy, pomóc w dojściu do prawdy.
KAŻDY ZMARŁY MA PRAWO DO GROBU
Stanowisko SUOZUN jest następujące:
1/ Każdy zmarły ma prawo do grobu i własnego nazwiska na grobie;
2/ Zmarli w wyniku prześladowań (ludobójstwa) za przynależność do narodu i państwa polskiego, tak samo jak żołnierze polegli w obronie Polski, powinni zostać upamiętnieni na koszt państwa polskiego;
3/ Niedopuszczalne jest finansowanie przez państwo polskie pomników na grobach ludzi uczestniczących w ludobójstwie ludności polskiej i w Holokauście. Pomniki na grobach zmarłych ludobójców powinni finansować ich krewni lub inni dobrowolni fundatorzy, na przykład ideowi spadkobiercy.
IDEALNE ROZWIĄZANIE UKRAIŃSKIEGO „MINISTRA OD PAMIĘCI”
W innym wywiadzie szef UIPN wskazał „idealne rozwiązanie”:
„Jeśli są fakty, że ta grupa osób, pochowanych na tym miejscu, kogoś zabijała lub popełniała inne zbrodnie, to [tę informację] można zamieścić w charakterze materiału informacyjnego w pobliżu miejsca pochowania. Powinno znaleźć się tam wyjaśnienie, że odnośnie tych osób istnieje inna opinia, że one popełniły zbrodnie, oraz że, ewentualnie, istnieją inne opinie.
To samo podejście powinno mieć miejsce na Ukrainie. Jeśli zostaną odnalezione pochówki lub mogiły Polaków, odnośnie których udowodniono, że oni brali udział w akcjach przeciwko ludności polskiej, to powinny tam stanąć odpowiednie standy (plansze) informacyjne. To byłoby idealne rozwiązanie.” [Źródło: http://www.polukr.net/uk/blog/2019/12/drobovych-2/ ]
MISJA SUOZUN TRWA. JESTEŚMY GOTOWI.
Jeśli „idealne rozwiązanie” Antona Drobowycza zostanie urzeczywistnione, powstanie nowa platforma edukacyjna, nowe możliwości głoszenia prawdy o banderowskim ludobójstwie, uwieczniania pamięci OFIAR zbrodni ukraińskich nacjonalistów. To jest nasza misja. Jesteśmy gotowi do konfrontacji prawdy z kłamstwem.
Wiesław Tokarczuk

1 Responses to Ukraińskie ultimatum: „Pozwolimy wam pochować ofiary OUN-UPA, jeśli odbudujecie pomnik na grobie morderców , członków OUN-UPA

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)