Ukraina nie pozwala Polakom na ekshumacje. Żąda pomnika UPA w Polsce

Ukraińskie władze nie wydają zgody na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne specjalistów polskiego Instytutu Pamięci Narodowej na terenie kraju. Warunkiem jest odbudowa pomnika nagrobnego UPA na górze Monastyrz na Podkarpaciu – w kształcie oczekiwanym przez stronę ukraińską.
Ukraiński IPN oświadczył, że 3 grudnia odbyło się spotkanie delegacji obu Instytutów Pamięci Narodowej – polskiego i ukraińskiego. Na czele delegacji stali szefowie tych instytucji – Jarosław Szarek i Anton Drobowycz.

Z komunikatu wydanego przez stronę ukraińską wynika, że nie jest ona zainteresowana przeprowadzeniem prac ekshumacyjnych na górze Monastyrz – co proponował polski IPN. Oczekuje natomiast odnowienia pomnika na domniemanym grobie bojówkarzy UPA w dawnym kształcie – tzn. z nazwiskami pochowanych oraz napisem „Polegli za wolną Ukrainę”. Dopóki strona polska nie zrealizuje tego żądania, nie dostanie pozwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na Ukrainie. Liczba pozwoleń dla Polaków ma być wówczas „nielimitowana”… – więcej w portalu prawy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)