SUOZUN: Szeptycki bez tytułu SPRAWIEDLIWEGO, Yad Vashem po raz kolejny uznał kolaborację z nazistami i SS za ZŁO

POCHWALAŁ HITLERA, BŁOGOSŁAWIŁ SS I NACJONALISTÓW. UKRAIŃSKI METROPOLITA SZEPTYCKI – SPRAWIEDLIWY? NIE ! ZDECYDOWANA ODPOWIEDŹ YAD VASHEM.

Nacjonaliści ukraińscy i osoby gloryfikujące OUN-UPA i SS „Galizien” uwierzyli we własne kłamstwa do tego stopnia, że po raz kolejny zażądali od Yad Vashem uznania metropolity Szeptyckiego za „sprawiedliwego”.

Pod koniec 2019 roku grupa ukraińskich uczonych, kapłanów i działaczy społecznych napisała kolejny z niezliczonych wniosków do Instytutu Yad Vashem o przyznanie metropolicie Szeptyckiemu (Foto 3) tytułu „sprawiedliwego wśród narodów świata”. List zbiorowy przekazał osobiście ksiądz Justyn Bojko (Foto 4), odpowiadający w Lwowskiej diecezji UGKC za sprawy monastycyzmu, znany z „proroctwa” o „upadku Putina” w dniu 12.03.2015 i „rozpadnięciu się” Rosji w 2017 roku.

Ukraińscy gloryfikatorzy SS otrzymali ponownie zdecydowaną odmowę. Instytut Yad Vashem chcąc nieco ich reedukować z kłamstw banderowskiej propagandy, oraz powstrzymać od składania kolejnych wniosków, zamieścił na swojej stronie internetowej odpowiedni wpis (zobacz screen, Foto 5) w języku angielskim, o treści:

„Andrej Szeptycki (1865–1944), głowa Cerkwi Greko-Katolickiej w południowo-wschodniej Polsce i jeden z liderów ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Pomiędzy dwiema wojnami światowymi Szeptycki brał udział w walce ludności ukraińskiej w Polsce o prawa narodowe. W latach trzydziestych XX wieku ukraiński ruch nacjonalistyczny stawał się coraz bardziej ekstremistyczny i przyjął proniemiecką antysemicką ideologię. Szeptycki nie pochwalał działalności terrorystycznej ruchu, ale też go nie potępił. Szeptycki zawsze miał dobre stosunki z żydowskimi przywódcami wschodniej Galicji. W lipcu 1941 r. obiecał nawet jednemu rabinowi, że powstrzyma Ukraińców przed zabijaniem Żydów. Jednak Ukraińcy kontynuowali ataki. W lutym 1942 r. Szeptycki zwrócił się do Heinricha Himmlera o zabronienie ukraińskiej policji udziału w zabójstwie Żydów. W ciągu następnych kilku miesięcy Szeptycki pomógł dziesiątkom Żydów znaleźć schronienie w swoich klasztorach, a nawet we własnym domu. Jednocześnie jednak wsparł armię niemiecką jako zbawcę Ukraińców od Sowietów i poparł utworzenie ukraińskiej dywizji SS. Jeden z najbliższych pomocników Szeptyckiego służył jako naczelny kapelan dywizji. Mimo sympatii dla Żydów Szeptycki nie zrobił nic, aby powstrzymać nacjonalistów ukraińskich przed wspieraniem Niemiec.”
https://www.yadvashem.org/o…/Microsoft%20Word%20-%206020.pdf

Interesujące, że w Polsce, oprócz krewnych metropolity Szeptyckiego oraz ideowych spadkobierców OUN-UPA, także profesor Grzegorz Motyka, historyk, przyznawał metropolicie prawo do tytułu „sprawiedliwego”. Kolejna pomyłka autorytetu od OUN-UPA?

Więcej szczegółów na temat tej n-dziesiątej próby można poznać tutaj: http://suozun.org/warto-obejrzec-i-przeczytac/i_dlaczego-izrael-odmowil-uznania-ukrainskiego-mojesza-za-sprawiedliwego-wsrod-narodow-swiata/

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)