SUOZUN – Publikujemy nazwiska ludobójców OUN-UPA. Oni wymordowali wszystkich polskich pasażerów pociągu

Publikujemy nazwiska ludobójców OUN-UPA, którzy wymordowali pasażerów pociągu pod Zatylem. Prosimy o udostępnianie.

Niewiele osób przeczyta tak długi tekst. Prosimy zatem zwrócić uwagę na wykaz nazwisk sprawców, fotografie ofiar (Szalenik-Kolonia, 2.02.1944) i podsumowanie (o traumie ludobójstwa).
Nie mających dość czasu prosimy o przeczytanie streszczenia:
Poniższy tekst jest relacją ze śledztwa historycznego. Opisuje sposób identyfikacji nazwisk ludobójców oraz wymienia wykorzystane źródła informacji: dokumenty archiwalne, literaturę wspomnieniową, napisy na pomnikach etc. Jest obszerny, ponieważ w dążeniu do rzetelności musi umożliwić ewentualnym krytykom sprawdzenie faktów. Ponadto ułatwi ewentualne kontynuowanie śledztwa. Żadne dane personalne nie zostały „wzięte z sufitu”.

Rezultatem śledztwa jest lista nazwisk i pseudonimów nacjonalistów ukraińskich, członków bojówki SB OUN dowodzonej przez Iwana Pohoryśkiego „Borysa” vel „Bożycza”.

Te osoby są podejrzewane o udział w akcie ludobójstwa, w wymordowaniu polskich pasażerów pociągu osobowego relacji Zamość – Lwów. Nie podlegająca przedawnieniu zbrodnia została popełniona w dniu 16.06.1944 r. w lesie koło wsi Zatyle.
Na wstępie autor krytykuje koncepcję „konfliktu polsko-ukraińskiego”. W jego opinii był to konflikt morderców i ofiar, ludobójców i ofiar. Jeśli morderca postanowi zamordować ofiarę, i zacznie wprowadzać zamiar w czyn, a ofiara ucieka lub w inny sposób próbuje sprzeciwić się zamiarowi mordercy, to między ofiarą a mordercą dochodzi do konfliktu. I tylko w tym znaczeniu to określenie jest poprawne.
W podsumowaniu autor obwinia państwo polskie o wykluczenie części narodu polskiego obciążonego traumą ludobójstwa OUN-UPA poprzez uniemożliwienie im należnego „przeżycia żałoby” (na przykład uniemożliwianie zbudowania pomnika w lokalizacji odzwierciedlającej ogrom tragedii i szacunek dla ofiar). Po drugie państwo polskie rzekomo odmawia pokoleniom Polaków urodzonych w rodzinach zdziesiątkowanych męczeńską śmiercią z rąk OUN-UPA prawa do specjalistycznej terapii traumy ludobójstwa.
Autor proponuje, aby pokrzywdzone w ten sposób pokolenia Polaków wystąpiły na drogę prawną przeciwko państwu polskiemu, ponieważ reakcje osób obciążanych trauma ludobójstwa OUN-UPA spowodowane taką a nie inną polityką państwa polskiego, być może reakcje nie przemyślane, są ścigane przez polskich prokuratorów z całą bezwzględnością, bez uwzględnienia faktu istnienia traumy ludobójstwa, czyli działania w afekcie.

Specjalistka (Bernadetta Janusz – psycholog, psychoterapeutka, Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ) określiła to co odczuwają osoby z rodzin obciążonych traumą ludobójstwa jako „niewypowiedziane cierpienia”, których przekaz odbywa się pomiędzy pokoleniami nawet wtedy, gdy rodzice nic dzieciom nie opowiadają.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)