Poznaj korzenie zbrodni ukraińskich nazistów, którzy wymordowali 150 000 Polaków na Kresach

Nie wolno nam zapominać o cierpieniach naszych rodaków zamordowanych podczas II wojny światowej przez Niemców, Rosjan, a także Żydów czy Ukraińców. Od 1939 do 1947 roku na ziemi wołyńskiej ukraińscy naziści zamordowali 60 000 Polaków, drugie 60 000 naszych rodaków zostało zamordowanych przez Ukraińców w województwach: poleskim, lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim oraz w powiatach hrubieszowskim, przemyskim i tomaszowskim. Ofiarą zbrodni Ukraińskich padli Polacy zamieszkali w 4 000 miejscowości na Kresach.

To, jakie były korzenie zbrodni dokonanych na Polakach przez ukraińskich nazistów, w swojej (wydanej staraniem wydawnictwa Rebis) najnowszej książce „Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu. Bandera, Szeptycki, OUN” opisał Marek Koprowski… – więcej w portalu prawy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)