Poseł Kamiński: Polityka Polski wobec Litwy wymaga całkowitej rewizji

Zielonogórski poseł Konfederacji Krystaian Kamiński postuluje uwarunkowanie współpracy z Republiką Litewską od stopnia realizacji przez to państwo praw narodowych Polaków Wileńszczyzny.

W przededniu Dnia Polonii i Polaków za Granicą poseł Kamiński powołując się na artykuł naszego portalu na temat krytyki władz Polski ze strony byłego, wieloletniego ministra spraw zagranicznych Litwy, zabrał głos na temat relacji z tym państwem. Jak napisał na Twitterze Kamiński – „Polska nie jest dla Litwinów liderem, „strategicznym partnerem”, ani nawet punktem odniesienia. Jest tylko terytorialnym pasem łączącym Litwę z NATO i UE. Jeśli Litwini na coś stawiają to właśnie na te struktury i na ich liderów. Dlatego od lat lekceważą polskie interesy”.
Działacz Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji uznał, że Polska nie jest priorytetowym partnerem dla litewskich elit politycznych.

Dlatego jak sądzi Kamiński „polityka PiS polegająca na próbie zjednywania Litwinów dla koncepcji „międzymorza” czy „trójmorza” jako jakiejś para-alternatywy dla UE za cenę polskich ustępstw skończy się… polskimi ustępstwami i niczym więcej.Litwini wezmą i nie skwitują.Jak robią to z nami od 30 lat”. Według narodowca podejście władz Polski do Litwy wymaga „całkowitej rewizji”… – więcej na kresy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)