Około sto milionów złotych kosztuje 500+ dla Ukraińców. To prawie czterokrotny wzrost w rok

W Polsce świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią dzieci z Ukrainy. W 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim przybyło ich niemal czterokrotnie. W tej chwili 500+ dla niemal 17 tysięcy Ukraińców kosztuje Polskę około stu milionów złotych rocznie. Dane otrzymał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analityk Rafał Mundry, który opublikował je na swoim Twitterze.

W 2019 roku do otrzymania 500+ było uprawnionych 25 739 dzieci obcokrajowców – tzn. posiadających obywatelstwo inne niż polskie. Pochodziły one z 117 państw. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci Ukraińców, 16 658 uprawnionych jest do otrzymywania świadczenia. Oznacza to niemal czterokrotny wzrost w porównaniu z danymi z początku zeszłego roku. Na drugim miejscu są dzieci z Białorusi – 1689, a na trzecim z Rosji – 1145… – więcej na kresy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)