Rzeź Polaków i Ormian w Kutach nad Czeremoszem

W drugiej połowie kwietnia 1944 r. w miejscowości Kuty w dawnym województwie stanisławowskim ukraińscy nacjonaliści zabili 200 osób – Polaków i Ormian. Do „typowych” sposobów mordu, jak zabijanie widłami, siekierami czy przerzynanie piłą, upowcy dołączyli tym razem ukrzyżowanie.

Miejscowość Kuty położoną w powiecie kosowskim dawnego województwa stanisławowskiego w latach 30. XX w. zamieszkiwało około 7 tys. osób. Obok rdzennych Polaków dużą część stanowili polscy Ormianie – Polacy pochodzenia ormiańskiego, katolicy obrządku ormiańskiego, przybyli tu w XVI w. z Mołdawii… – czytaj dalej na portalu prawy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)