Przewodniczący Marszu Wołyńskiego Witold Listowski mówi o oczekiwaniach od rządu

Wywiad Jana Bodakowskiego z prezesem Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie na temat oczekiwań od PIS względem Rzezi Wołyńskiej oraz pomnika ofiar ludobójstwa na Wołyniu. – link do artykułu.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)