Biuletyn „Spotkania Świrzan” nr 5/2019

Mija 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej, która zapoczątkowała, a także pozwalała kontynuować kradzież dóbr naszej kultury. Mimo że Niemcy robili to incydentalnie w czasie wojny, to i tak okupant dokonał rabunku ok. pół miliona pojedynczych dzieł sztuki o ogromnej wartości. Po wojnie wszystkie formalne wnioski o ich zwrot zakończyły się pozytywnym rozpatrzeniem, choć wiele zostało rozproszonych po świecie. Natomiast zabór polskich dóbr kultury przez Rosjan rozpoczął się zasadniczo od czasu Powstania Kościuszkowskiego. Kolejny był po Powstaniu Lisopadowym. Link do biuletynu – Spotkania Świrzan nr 140.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)