Biuletyn „Spotkania Świrzan” nr 4/2019

Głoszone przede wszystkim przez stronę ukraińską porównanie Armii Krajowej do UPA świadczy o zakłamywaniu podstawowych różnic istniejących między tymi formacjami. Nie jest ich tak mało i większość ma znaczenie zasadnicze. Naczelne dowództwo AK nigdy nie wydało żadnych rozkazów ludobójstwa na ludności ukraińskiej. Akcje odwetowe miały charakter marginalny. Inaczej postąpili „atamani” UPA- Szuchewycz i Klaczkiwskij. Przystąpienie do podziemnej armii polskiej było dobrowolne i za odmowę nie groziła żadna kara. Ukraińcom groziła kara śmierci, często wykonywanawokrutny sposób. AK działała na całym obszarze okupowanej Polski i miała poparcie w szerokich kręgach społecznych, zaś UPA była ramieniem zbrojnym tylko Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i działała na terenachMałopolski Wschodniej. Ponieważ UPA była następstwem ideologii ludobójczej, żaden kraj nie uznał „rządów” OUN i UPA, gdy tymczasem AK była częścią Wojska Polskiego, podlegającemu legalnemu rządowi na Zachodzie, a rząd był uznawany przez społeczność międzynarodową. Jednostki AKliczyły prawie 300 tys. zaś UPA- ok. 25 tys. Spotkania Świrzan nr 139 – link do biuletynu.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)