100% skuteczność ludobójstwa OUN-UPA w Bieszczadach

Jesienią 1944 roku 3200 Polaków w Bieszczadach „zniknęło”.

Podziemna administracja OUN na początku 1945 roku policzyła Polaków na „swoim” terytorium w Bieszczadach. Zwróciliśmy uwagę na rejon I w nadrejonie „Beskyd” OUN.

W raportach z 1945 roku banderowcy meldowali stan ludności polskiej – zero. Sprawdziliśmy wyniki spisu powszechnego z roku 1921 we wszystkich miejscowościach w granicach rejonu I. Otóż w 1921 roku w tych wioskach zamieszkiwało ponad 3200 osób deklarujących narodowość polską.

Co się stało z 3200 Polakami w Bieszczadach?

Nie wiemy ilu zginęło, a ilu zdołało uciec przed „bohaterami” z UPA. Wiemy jak ginęli. Publikujemy dokumenty archiwalne…– więcej na suozun.org

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)