Przemyśl upamiętnił Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – „ Niezłomnego Pasterza Kościoła” w 100. rocznicę urodzin

8 lutego 2018

W czwartek 1.02.2018r. w Przemyskim Seminarium Duchownym odbyła się sesja naukowa poświęcona śp. Księdzu Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi w 100 rocznicę urodzin.

Ksiądz Ignacy Tokarczuk w dniu 3.12.1965r w Przemyskiej Katedrze przyjął sakrę biskupią z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ojciec Święty J.P II będąc w Przemyskiej Katedrze 2 czerwca 1991r. podniósł ks. biskupa Ignacego Tokarczuka do godności arcybiskupiej. W 1993r przeszedł na emeryturę, ale do końca życia był bardzo aktywnym duchowym przewodnikiem wierzących, walczących o prawdę. W dniu 3 maja 2006r. z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe – „Order Orła Białego” w uznaniu zasług za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polski, a także Sejmiku Województwa Podkarpackiego rok 2018 poświęcony będzie pamięci „Niezłomnego Arcybiskupa”.

W sesji naukowej w Seminarium Duchownym, ze swoimi wspomnieniami o swojej bliskiej współpracy z Ks. Arcybiskupem I. Tokarczukiem wystąpili: Ks. dr. Henryk Borcz, ks. prof. Józef Wołczański, ks. dr. Andrzej Skiba oraz Biskup Edward Białogłowski , który przez wiele lat był sekretarzem biskupa. Klerycy przedstawili sztukę o ks. Arcybiskupie i Jego pracy jako Ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej. Był też archiwalny wywiad z Arcybiskupem

I. Tokarczukiem udostępniony przez TVP Rzeszów.

Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu otworzyło wystawę, a zarazem Izbę Pamięci poświęconą Arcybiskupowi I. Tokarczukowi w 100 rocznicę urodzin. Uczestnicy wystawy obejrzeli wiele pamiątek z czasów pasterskiej posługi Arcybiskupa w Przemyślu. Ks. dr. Henryk Borcz pokazał zebranym urządzenie podsłuchowe jakie zamontowane były w latach 1962 do 1975 za grzejnikami c.o. w pomieszczeniach pałacu biskupiego, gabinecie biskupa oraz pomieszczeniach Kurii.

Wieczorem w Katedrze odprawiona została Msza św. w intencji Arcybiskupa.

W koncelebrze uczestniczyło wielu księży z udziałem ks. Arcybiskupów: Adama Szala

i Józefa Michalika, Biskupów: Stanisława Jamrozka i Edwarda Białogłowskiego, który przewodniczył koncelebrze. Homilię wygłosił ks. Abp Adam Szal. Po Mszy św. wiele

osób, a także poczty sztandarowe NSZS „Solidarność”, Związku Zawodowego Solidarność Rolników i Technikum Nr.8 im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu, zeszło do krypty by pomodlić się i pochylić sztandary przy grobie Czcigodnego, Niezłomnego Pasterza- Obrońcy Prawdy, Wiary i Wolności. Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk był Honorowym Obywatelem wielu miast na Podkarpaciu, w tym Przemyśla, gdzie był również Honorowym Członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej.

Stanisław Szarzynski

P.S. Klub Inteligencji Katolickiej dla uczczenia pamięci Czcigodnego Ks. Arcybiskupa I. Tokarczuka –Honorowego Członka KIK, oraz Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu, dla uczczenia pamięci Ks. Bronisława Mireckiego – Patrona SPPTiK. organizują patriotyczną pielgrzymkę autobusową na Kresy, którą chcemy również upamiętnić 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Pielgrzymka będzie pod duchowym przewodnictwem Ks. prałata Stanisława Czenczka – kapelana KIK i SPPTiK. Odwiedzimy Łubianki Wyższe – miejsce urodzenia Ks. Arcybiskupa, gdzie świadkiem historii jest tylko pomnik ku czci Matki Bożej wybudowany przez Marią i Szymona Tokarczuków /na 10 urodziny Ignacego/ jako wotum wdzięczności rodziców za zdrowie syna./ 3 córki wcześniej zmarło./

Kolejnym etapem pielgrzymki będą Hałuszczyńce, gdzie na miejscowym cmentarzu zapalimy znicze na grobie Ks. Bronisława Mireckiego Patrona naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu. Bronisław Mirecki mając 16 lat, jako ochotnik walczył z bolszewikami w sierpniu 1920r. pod Zadwórzem. Był jednym z 12 ocalałych, poległo 318 „Orląt Lwowskich”. Do udziału w pielgrzymce zaprosimy Panią Marię Mirecką – Loryś, siostrę Ks. Bronisława Mireckiego, która od wielu lat uczestniczy w Zadwórzu w corocznych uroczystościach upamiętniających Bohaterstwo „Orląt Lwowskich” w Bitwie pod Zadwórzem zwanej „Polskimi Termopilami” Pani Maria, – 7.02.2018r. będzie świętować swoje 102 urodziny. W ubiegłym roku była z pielgrzymkami kilka razy na Kresach, dlatego mam nadzieję, że Pani Maria Mirecka –Loryś – Honorowy Członek naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu, w dobrym zdrowiu zaszczyci nas swoim uczestnictwem w naszej pielgrzymce.

Trasa pielgrzymki /czwartek -niedz.26 – 29.04.2018r. Czwartek – Przemyśl – Złoczów –Tarnopol, Piątek– Tarnopol – Hałuszczyńce – Zbaraż – Łubianki Wyższe – Wiśniowiec – Krzemieniec- Poczajów. Sobota –Poczajów – Podkamień –Huta Pieniacka / Msza Św. przy pomniku zagłady ponad 1000 mieszkańców polskiej miejscowości Huta Pieniacka/ -Podhorce –Olesko –Busk / modlitwa przy grobach Legionistów/ – Horpin / modlitwa przy pomniku poległych w walkach z bolszewikami w sierpniu 1920r.-„Polskie Termopile”/ – Lwów. Niedziela –Lwów – Msza Św. w Kaplicy Cmentarza Obrońców Lwowa, -Lubień Wielki- Komarno -Przemyśl.

 

Stanisław Szarzyński

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu

Tel.kom.608-611-549

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)