PROF. W. OSADCZY: MAMY DO CZYNIENIA Z KOLEJNYM FIASKIEM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. DOŚWIADCZAMY TEGO OD WIELU LAT NA ODCINKU POLITYKI WSCHODNIEJ

11 maja 2018

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)