„Po nagonce prasowej, przyszła kolej na nękanie sądowe”. Kresowianie w obronie ks. Isakowicza-Zaleskiego

30 lipca 2018

Ks. T. isakowicz-Zaleski: „Bóg zapłać! wszystkim, którzy stanęli w mojej obronie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Co do procesu, to wnioskuję, aby był on jawny. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają bowiem prawo poznać, jak działa MSZ, który winien być niezależny od wpływu obcych państw. Jeszcze raz dziękuje”.      link do artykułu

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)