KRAJU Dr hab. Andrzej Zapałowski: Armia ukraińska jest tak spenetrowana przez służby innych państw, że włączenie jej do NATO stanowiłoby duże zagrożenie dla Sojuszu

12 marca 2018

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)