Biuletyn „Spotkania Świrzan” nr 3/2018

14 kwietnia 2018

link do biuletynu

Pokłosiem napadów nacjonalistów połączonych ze zbrodnią, jest istniejąca
do dzisiaj pomiędzy Polakami a Ukraińcami nienawiść,
strach, nieufność i morze kłamstwa. Zbrodnie te neobanderowcy usiłują
zmazać przez kłamliwe, zafałszowane publikacje. Prym w krę-
tactwie dzierży szef ukraińskiego IPN-u.
Uczeni polscy na naukowych spotkaniach, także z udziałem Ukraińców,
przedstawiają fakty przeciwstawne zmataczonym informacjom historycznym. Ale
nie tylko naukowcy z naszego kraju prowadzą walkę z takimi przeinaczeniami.
Wspomaga ich wielu naukowców z Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Wasyl Rasewycz – przekonuje, że bohaterami Ukrainy nie mogą być mordercy z OUN
-UPA i że oni zasługują na potępienie.
Jared McBride, John-Paul Himka, Per Anders Rudling i Efraim Zuroff – są zdania,
że pewni przywódcy antyradzieckiej opozycji na Ukrainie odgrywali czynną rolę
w masowych mordach Żydów w czasie Holokaustu.
Josh Cohen, Grzegorz Rossoliński-Liebe – twierdzą, że kult Bandery uniemożliwia
demokratyzację Ukrainy i destabilizuje kraj.
Należy mieć nadzieję, że ich praca przyczyni się do potwierdzenia prawdy
o roli nacjonalistów ukraińskich w II wojnie światowej.
Lubin, marzec 2018 r. Józef Wyspiański

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)