14 maja 2018

W nocy z 14 na 15 maja

– 1943 roku

We wsi Kundziwoda pow. Dubno upowcy razem z Ukraińcami z pobliskich wsi obrabowali i spalili większość polskich zagród oraz zamordowali co najmniej 15 Polaków, w tym wdowę Samoszyńską i jej dwie córki lat 21 i 22 po wielokrotnym zgwałceniu (Siemaszko…, s 56).
We wsi Nowy Tok pow. Dubno Ukraińcy zamordowali 5 Polaków.
We wsi Złoczówka pow. Dubno zamordowali 12 Polaków (lub w nocy z 12 na 13 maja),

– 1944 roku:

We wsiach Broszniów i Swaryczów pow. Dolina Ukraińcy zamordowali kilka rodzin polskich („Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 8 ;

Pokaż więcej »