Wołyń – rok 1944

Rok 1943 dobiegał końca. W imię czystości Ukrainy, zbrojna formacja Bandery zostawiła pogorzeliska i wielkie cmentarzysko, resztki żywiołu polskiego broniło się w kilku dużych ośrodkach, organizacyjnie powiązanych z Armią Krajową. Ostatnie groźne uderzenie  tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) miało miejsce w święta Bożego Narodzenia na kolonie położone wokół systemu obrony Zasmyk, na przedmieścia miast Kowla, Łucka, Równego, na ośrodek Witoldówka  w pow. zdołbunowskim i na istniejące jeszcze polskie kolonie w pow. sarneńskim. Roman Szuchewycz wódz ludobójczej UPA część sotni skierował na Chełmszczyznę, część na tereny Małopolski Wschodniej… Całość artykułu pani Moniki Śladewskiej tutaj – link.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)